Relationshoroskop Exempel

Relationshoroskop, Parhoroskop, Kärlekshoroskop

Ett exempel


Detta är  ett exempel i en förkortad version. Det består av synastri, cross-aspekter och composite tekniker. Detta är min personliga tolkning, inte någon datoriserad version. Paret är födda samma dag men inte samma år. 

Vill du tyda framtiden i ett existerande förhållande finns det ytterligare avancerade tekniker som jag använder. Kontakta mig för ytterliggare info .

Relationshoroskop, Parhoroskop, Kärlekshoroskop


SYNASTRI

EVAS PLANETER I ADAMS HUS

Evas Neptun är i Adams I:a hus

Det verkar som om Eva kan ha en inspirerande effekt på Adams personlighet. Hon kanske låter honom se världen i mer mystiska eller andliga termer. Hon kan ge honom en identitet som är mer glamorös än han skulle ha som ensam.

 

Evas Mars är i Adams 2:a hus

Adam kan uppleva att Eva har en energigivande inverkan på hans självvärde och personliga resurser. Hennes strävan och ambition att uppnå långsiktiga mål kan ge kraft och passion för hans krav på säkerhet. Hennes styrka i hennes viljekraft och förmåga att följa vad hon vill, ger honom en större känsla av självvärde.


O.s.v. med Evas planeter i Adams 3:e-12:e hus och Adams planeter i Evas 1:a-12:e hus. (+ ny karta).


CROSS-ASEKTER FÖR EVA OCH ADAM

 

Adams Sol är i rak linje med Evas Sol-Uranus konjunktion

Hennes identitet ser ut som en unik och kanske någon excentrisk individ. Hon kanske känner för att uttrycka sin individualitet och vilja att leva en annan väg än status quo i Adams närvaro.

 

Evas Sol är i rak linje med Adams Sol-Neptunus konjunktion

Adams Natalkarta antyder att han kan uppleva en känsla av att förlora sin identitet om vem han är. Men Evas Sol förstärker Adams Sol vilket hjälper honom att finna sig själv.

 

Evas stora trigon (Mars-Venus-Saturnus) fångar upp Adams Måne

Adams känslor för Eva verkar vara kraftigt aktiverade. Det kan betyda att det underlättar för Adam att uttrycka sina känslor och stödja honom, då hans Natalkarta förslår potentiella svårigheter att uttrycka sina känslor. Eva aktivera hans känslor mycket starkt och han kan reagera känslomässigt på hennes starka strävan efter ambition och prestation. Det verkar finnas en medfödd kärlek och tillgivenhet mellan de två vilket välkomnas av Adam.

 

O.s.v. cross-aspekter mellan Eva och Adam.Composite


Composite Ascendant i Skytten

Tillsammans kan ni utstråla entusiasm, vision och värme. Ni verkar vara ett resande par, som har vida perspektiv intresserade av en bred förståelse och tillväxt. Tillsammans verkar ni energiska och orädda att forska nya territorier genom er relation på det emotionella, fysiska eller spirituella nivån.

 

Härskande Composite Jupiter i Jungfrun i 10:e hus

Er union har en mycket expansiv, publik sida, och ändå verkar ni hålla fötterna på marken. Förutom att vara ett så framstående par njuter ni av det vanliga livet och dess rutiner. Trots att ni kan vara något blygsamma och hårt arbetande når ni enorma framgångar. Det finns något etablerat och verkligt med den bild ni genererar till världen. Vikten att ha en offentlig image verkar enorm. Det verkar omöjligt att gömma sig en längre tid som ett par. Tillsammans har ni en respektful roll i den offentliga världen.

 

O.s.v. i  Compositen