ÅRSHOROSKOP

Årshoroskop 2021 - skrivet horoskop


Årshoroskop ställs för 1-år från din födelsedag. Det är min personlig astrologisk tolkning från din nuvarande födelsedag under 1 år och ger en överblick i framtida eventuella händelser.

För att ställa ditt Årshoroskop (Solar Return) behöver du veta plats, tidpunkten, dag och år du är född. Horoskopet med din födelsekarta och Solar Return skickas via e-mail. 


Klicka på "beställ horoskop" nedan och du förflyttas till ett beställningsformulär. Fyll i namn, m.m. och betala via swish eller Paypal faktura enligt anvisningar.


Årshoroskop700 KR

SKRIVET HOROSKOP

Årshoroskop även kallad Solar Return ger en framtids överblick i 1-årstid från när Solen returnerar till din nuvarande födelsedag (med eventuell skillnad på 2 dagar från din födelsedag).  Årshoroskopet skickas i pdf-format via email tillsammans med din Födelse Karta och Årshoroskopskarta.

Varje år kommer solen tillbaka till din födelse position. En skriftlig analys med årets viktigaste teman, personliga frågor, utmaningar, vad du få lära dig och din resa i livet. Det är ett horoskopsverktyg som symboliserar nyårsfödelsedagen och vi tolkar planeternas placering i Cosmos.

Astrologiska tekniker är födelsekarta och Solar Return.